Skip to main content
Latest therapy
Show more
scabies 1 month ago
trichuriasis 1 month ago
enterobiasis 1 month ago
Latest prophylaxis
Show more
Profylaxe bij MDL ingrepen 1 month ago
meningokokkeninfectie 9 months ago
splenectomie 9 months ago
Latest medications
Show more
cefepim 1 month ago
cefazoline 1 month ago
ceftolozane / tazobactam 1 month ago
Latest pages
Show more

Home

Welkom bij het antibioticaformularium van de regio Zuid-Holland zuid.

De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibiotica boekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. Dit formularium is aangepast aan de lokale situatie.

De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen, in combinatie met lokale gegevens over antibioticaresistentie. Klik hier voor Verantwoording wijze totstandkoming.

Er is een web-versie van het nationale boekje, en een versie die geschikt is voor iPhone/Android.

Dit formularium is uitsluitend bedoeld voor volwassen patiënten. Voor adviezen over kinderen wordt verwezen naar Home | Erasmus MC (antibiotica.app)                                                 

Eventuele op - en aanmerkingen of suggesties kunt u sturen naar antibioticacommissie@maasstadziekenhuis.nl