Overslaan en naar de inhoud gaan

Reserve antimicrobiële middelen

  • Voorschrijvers kunnen elk antibioticum dat in het geneesmiddelformularium van het ziekenhuis vermeld staat, en aanwezig is, voorschrijven voor patiënten. Voor overige antibiotica vindt er eerst overleg plaats tussen apotheker/voorschrijver/arts-microbioloog of infectioloog.
  • Met een clinical rule bekijkt de apotheker dagelijks welke antibiotica eventueel geswitched kunnen worden van iv naar po. Dit gebeurt altijd in overleg met de voorschrijver.
  • Tevens controleert de apotheker (of de verpleegkundig specialist infectieziekten) dagelijks of er reserve antibiotica zijn voorgeschreven. Zo ja, dan wordt opgezocht of overleg met arts-microbioloog/infectioloog heeft plaatsgevonden. Als dit niet terug te vinden is dan vindt overleg plaats met de voorschrijver/arts-microbioloog of infectioloog. 
  • Bij het A-team zal het gebruik worden besproken en worden overlegd met de voorschrijver en zo nodig worden aangepast.

 

Lijst met reserve antibiotica:

amfotericine B lipid-complex

amfotericine B liposomaal

anidulafungin

aztreonam

cefepim

cefiderocol

ceftaroline

ceftazidim-avibactam

ceftolozaan/tazobactam

colistine

daptomycine

imipenem

isavuconazol

linezolid

meropenem

posaconazol

tigecycline

voriconazol